یکی از نقاط قوت اصلی شرکت Ocrim ایتالیا قابلیت مدیریت و تسلط بر تمامی مراحل تولید  شامل: تحقیقات، طراحی و همچنین ساخت تمامی ماشین آلات و تجهیزاتی که یک خط تولید را تشکیل می دهند در درون مجموعه خود در شهر کرمونای ایتالیا می باشد. در این مجموعه تمامی قطعات یدکی مورد نیاز مشتری ها تولید شده و به سرتاسر دنیا ارسال و در نهایت توسط متخصصین اکریم نصب می شوند،  همچنین در اینجا امکانات فوق العاده ای جهت آموزش مهارت های گوناگون به  پرسنل کارخانجات جهت استقلال هر چه بیشتر واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. ​​​​​​​

Ocrim Website

PRODUCTS

FINISHED PRODUCTS
MILLING
Pre-CLEANING
CONVEYING SYSTEMS